Ziektebriefjes

Een leerling mag 4 dagen per schooljaar afwezig zijn wegens ziekte zonder attest van de dokter.


Bij ziekte vul je het briefje in (1 briefje per dag) en bezorg je dit aan het secretariaat. Je geeft het fysieke briefje af of bezorgt een foto van het ingevulde briefje via art@tienen.be