Voorbeeldattesten categorie F

Categorie F:

het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;

Bewijsstuk: een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan.

OF

een identiteitsbewijs voor vreemdelingen. Bij de nationaliteit moet expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan (bekijk hier een voorbeeld). http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaalprivaatrecht/verblijfsdocumenten/elektronische-vreemdelingenkaarten/elektronische-c-kaart