Alternatieve leercontext

In sommige omstandigheden kunnen leerlingen bepaalde competenties buiten de academiemuren verwerven. Ze kunnen het vak groepsmusiceren, dat een verplicht vak is in de derde en vierde graad vertolkend muzikant, dan elders volgen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met alle betrokken partijen, de leerling, de vereniging en de academie. Er zijn dus bepaalde voorwaarden aan verbonden.

In de praktijk beperkt de alternatieve leercontext in de Academie Regio Tienen zich voornamelijk tot de amateur HaFaBra- en koorwereld.

Verenigingen die verbonden zijn aan de academie:

 

Opgelet: sommige verenigingen vragen jaarlijks lidgeld voor verzekering/partituren/allerlei onkosten... Hou daar dus rekening mee als je voor de optie 'alternatieve leercontext' kiest.

Nieuwe verenigingen die zich willen aanbieden als alternatieve leercontext kunnen zich melden bij ria.struyven@tienen.be, dan wordt er bekeken of de vereniging voldoet aan de nodige vereisten.