Koninklijke Harmonie St. Jozef (Tielt-Winge)

Koninklijke Harmonie St. Jozef, Tielt-Winge 

De Koninklijke Harmonie St. Jozef, KHSJ, telt 65 muzikanten en staat o.l.v. Thomas Mellaerts.  Muzikale kwaliteit en sociale verbondenheid zijn de twee belangrijkste waarden binnen de vereniging.  Zij verwelkomt elke blazer, slagwerker of contrabassist vanaf graad 4.1. KHSJ staat geklasseerd in ere-afdeling.  

Jaarlijkse projecten zijn het concertweekend “Anders dan Anders”, steeds in een apart thema, het Lenteconcert, al dan niet in eigen huis en een repetitieweekend op locatie. Daarnaast verzorgen we concerten op uitnodiging, ondersteunen we sociale en maatschappelijke doelen en staan we ten dienste van activiteiten binnen de gemeente. 

De repetities gaan door op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in zaal 'Nut & Vreugd', Rillaarseweg 23a, Tielt-Winge.  

 

Info en contact

Facebookpagina

www.khsj.be