FAQ's

Inschrijven

Algemeen

Muziek


Hoe kan ik me inschrijven?

Nieuwe leerlingen kunnen zich online inschrijven vanaf 16 juni. Je vindt hierover meer informatie op de pagina 'Inschrijvingen'.

Bestaande leerlingen kunnen zich doorgaans reeds vroeger herinschrijven via het online inschrijfplatform. Ook hier verwijzen we graag naar de pagina 'Inschrijvingen' voor de meest recente informatie.

Vanaf wanneer kan ik me inschrijven?

Doorgaans starten onze inschrijvingen vanaf half juni tot 1 oktober. Meer informatie over de huidige stand van zaken vind je op de pagina 'Inschrijvingen'.

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Alle leerlingen moeten uiterlijk op 1 oktober van het lopende schooljaar zijn ingeschreven. 

Krijg ik mijn inschrijvingsgeld terug wanneer ik me uitschrijf?

Indien een leerling zich uitschrijft voor 1 oktober van het lopende schooljaar, kan hij/zij het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugvragen. 

Kan ik mij inschrijven voor meerdere studierichtingen en hoeveel kost dat?

Een leerling moet inschrijvingsgeld betalen voor elke studierichting (de 4 studierichtingen zijn muziek, woord, dans en beeldende kunst) waarvoor men zich inschrijft. Vanaf de tweede studierichting betaalt de minderjarige leerling het verminderd inschrijvingsgeld. Indien de leerling zich inschrijft binnen 1 studierichting voor meerdere opties (bv. een tweede instrument, mits goedkeuring van de directie), is hiervoor slechts 1 keer het inschrijvingsgeld verschuldigd.

De inschrijvingstarieven vind je via deze link: Inschrijvingen

Voorbeeld 1: Piet Pieters is 15 jaar en de enige in het gezin die academie volgt. Hij schrijft zich in voor piano en mag van de directie ook gitaar volgen. Hij betaalt slechts 1 keer het normale inschrijvingsgeld (tenzij hij recht heeft op een sociale reductie).

Voorbeeld 2: Jan Janssens is 14 jaar en de enige in het gezin die academie volgt. Hij schrijft zich in voor woordkunst en beeldende kunst. Hij betaalt 1 keer het normale inschrijvingsgeld en 1 keer het verminderd tarief (tenzij hij recht heeft op sociale reductie).

Voorbeeld 3: Mieke Peeters is 28 jaar en wil harp en saxofoon volgen. Van de directie krijgt zij toestemming om 2 instrumenten te volgen. Zij betaalt 1 keer het normale inschrijvingsgeld voor volwassenen (tenzij zij recht heeft op sociale reductie).

Voorbeeld 4: Louise Dumoulin is 78 jaar en wil dans en beeldende kunst volgen. Zij betaalt 2 keer het normale tarief voor volwassenen (tenzij zij recht heeft op sociale reductie). 

Zijn er reducties voorzien en wie komt ervoor in aanmerking?

Jazeker, voor bepaalde categorieën geldt een verminderd tarief. De lijst vind je terug op de pagina 'Inschrijvingen'.  

Ik wil graag in 2 verschillende filialen les volgen. Kan dat?

Het is geen enkel probleem om in 2 verschillende filialen van de Academie Regio Tienen les te volgen in de meeste gevallen. Zo kan je bijvoorbeeld AMV in Hoegaarden volgen en dwarsfluit in Tienen. Ander voorbeeld: je volgt dans in St-Joris-Winge en beeldende kunst in Boutersem.

Wat kan er niet? Het is niet mogelijk om 1 vak te spreiden over 2 verschillende filialen. Je kan dus bijvoorbeeld geen AMV volgen op maandag in Tienen en op donderdag in Kortenaken.

Wordt mijn zoon/dochter afgehaald op de dagschool?

Wij kunnen helaas niet zorgen voor afhaling van je kind op de dagschool. Sommige dagscholen organiseren zelf rijen naar de academie. Doe navraag bij jouw dagschool hierover.

Voorzien jullie toezicht voor en na de lessen in de academie?

Onze academie is geen naschoolse opvang, maar wij trachten in de mate van het mogelijke te zorgen voor toezicht.

In onze hoofdschool podiumkunsten (Grote Markt) is er meestal toezicht zodat de kinderen voor en na hun les niet alleen zijn. De kinderen wachten in de inkomhal tot iemand hen komt ophalen.

In de hoofdschool beeldende kunst is geen toezicht voorzien.

In onze filialen is meestal een secretariaatsmedewerker aanwezig die in de mate van het mogelijk probeert toezicht te houden.

Moet ik alle vakken volgen die mij worden opgelegd?

Ja, maar in bepaalde gevallen kan de directie hiervoor een afwijking toestaan. Dit kan enkel in de volgende gevallen:

  • een vak werd reeds met vrucht gevolgd en men kan hiervoor een bewijs afleveren;
  • de directie kan in samenspraak met de leerkracht een pedagogische vrijstelling verlenen, gestaafd met een attest.

Ik mag starten met een instrument! Wanneer heb ik les?

Je hebt met succes het eerste jaar muziek achter de rug, proficiat! Je hebt al gekozen voor een bepaald instrument en je staat nu ongetwijfeld te springen om naar de eerste instrumentles te gaan. Het is normaal dat je de eerste week van het schooljaar nog geen instrumentles hebt. Eerst moeten alle bestaande leerlingen hun lesmoment afspreken en vanaf de tweede of derde week zal de leerkracht jou of je ouders contacteren om een lesmoment af te spreken. Nog even geduld dus!

Ben je ouder op 31 december van het lopende schooljaar 15 jaar of ouder? Dan start je meteen vanaf het eerste jaar met instrumentlessen.

Kan ik een instrument huren?

De academie beschikt over instrumenten (fluit, klarinet, hobo, saxofoon, fagot, koper, cello, viool, contrabas, harp en accordeon) die verhuurd worden aan leerlingen. Je betaalt hiervoor een eenmalige waarborgsom van 100 euro. Het jaarlijkse huurgeld bedraagt 40 euro.

Instrumenten die de academie niet verhuurt: piano, orgel, gitaar en slagwerk.

Voor de aanschaf van een piano (of andere duurdere instrumenten) bieden firma’s huurkoopmogelijkheden aan. In de hal van de academie vind je folders van deze firma’s. Als je een instrument huurt of koopt, vraag je best altijd eerst het advies van de leerkracht.

Kan ik kiezen voor een tweede instrument?

Leerlingen die zich voor een tweede instrument willen inschrijven, worden in eerste instantie op een wachtlijst ingeschreven. Ten vroegste vanaf M2 (middelbare graad 2) kan je je opgeven voor een tweede instrument. In sommige gevallen en enkel als er voldoende plaats is, kan je daadwerkelijk starten met een tweede instrument. Dit kan enkel na uitdrukkelijk akkoord van de directie en wordt eind september bekeken nadat alle leerlingen eerste instrument geplaatst zijn!

Ik wil graag een instrument volgen dat niet in de lijst staat bij de vestigingsplaats van mijn keuze.

Het is best mogelijk dat je een instrument wil volgen dat niet in de lijst staat bij een van onze vestigingsplaatsen. In dat geval neem je best contact op met de directie.

Welke vakken moet ik volgen vanaf de middelbare graad muziek?

Wanneer je in de studierichting muziek de lagere graad met succes voltooid hebt, wordt het vak AMV+samenzang vervangen door 1 uur AMC, Algemene Muziekcultuur per week. In dit vak leer je meer over beroemde componisten, leer je instrumenten herkennen op klank, en zal je af en toe ook wel eens een instrument uit elkaar halen en terug in elkaar steken. Dat is niet alles! Samen met je klasgenoten ga je een aantal keer per jaar naar een muziekconcert of zelfs naar een grote opera!

Ook het vak samenspel komt erbij (1 uur per week). In dit vak staat het samenspelen met andere leerlingen en instrumenten centraal. Musiceren met andere is dubbel zo leuk!

Waarom kan ik in Boutersem of Hoegaarden geen AMC en samenspel volgen?

In filialen die opgericht werden vanaf 1998-1999 of later, mag volgens de bepalingen van de Vlaamse Overheid enkel de lagere graad - sectie jongeren ingericht worden. Dit houdt in dat enkel vakken van de lagere graad mogen georganiseerd worden in deze filialen. Onze filialen in Tielt-Winge en Kortenaken bestaan al langer en mogen wel vakken uit de middelbare en hogere graad programmeren.

In de toekomst zal wellicht deze bepaling geschrapt worden naar aanleiding van het nieuwe niveaudecreet voor het deeltijds kunstonderwijs (voorzien voor 1 september 2018).

Ik zit in M1, wanneer gaat de eerste les samenspel door?

Je hebt met succes de lagere graad muziek voltooid, en je staat nu te popelen om oa. samenspel te volgen? Je zal begin september gecontacteerd worden door een van de leraars samenspel. Nog eventjes geduld dus! Ben je na 20 september nog steeds niet gecontacteerd? Neem dan zeker contact op met het secretariaat.

Contact