FAQ's

Inschrijven

Algemeen

Muziek


Hoe kan ik me inschrijven?

Nieuwe leerlingen kunnen zich online inschrijven vanaf half juni. Je vindt hierover meer informatie op de pagina 'Inschrijvingen'.

Bestaande leerlingen kunnen zich doorgaans reeds vroeger herinschrijven via het online inschrijfplatform. Ook hier verwijzen we graag naar de pagina 'Inschrijvingen' voor de meest recente informatie.

Vanaf wanneer kan ik me inschrijven?

Doorgaans starten onze inschrijvingen vanaf half juni tot 1 oktober. Meer informatie over de huidige stand van zaken vind je op de pagina 'Inschrijvingen'.

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Alle leerlingen moeten ten laatste op 30 september van het lopende schooljaar zijn ingeschreven. 

Krijg ik mijn inschrijvingsgeld terug wanneer ik me uitschrijf?

Indien een leerling zich uitschrijft vóór 1 oktober van het lopende schooljaar, kan hij/zij het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugvragen. 

Kan ik mij inschrijven voor meerdere studierichtingen en hoeveel kost dat?

Een leerling moet inschrijvingsgeld betalen voor elk domein (de 4 domeinen zijn muziek, woordkunst-drama, dans en beeldende en audiovisuele kunst) waarvoor men zich inschrijft. Vanaf de tweede studierichting betaalt de minderjarige leerling het verminderd inschrijvingsgeld. Indien de leerling zich inschrijft binnen 1 studierichting voor meerdere opties (bv. een tweede instrument, mits uitzonderlijke goedkeuring van de directie), is hiervoor slechts 1 keer het inschrijvingsgeld verschuldigd.

De inschrijvingstarieven vind je via deze link: Inschrijvingen

Voorbeeld 1: Piet Pieters is 15 jaar en de enige in het gezin die academie volgt. Hij schrijft zich in voor piano en mag van de directie ook gitaar volgen. Hij betaalt slechts 1 keer het normale inschrijvingsgeld (tenzij hij recht heeft op een verminderd tarief).

Voorbeeld 2: Jan Janssens is 14 jaar en de enige in het gezin die academie volgt. Hij schrijft zich in voor woordkunst en beeldende kunst. Hij betaalt 1 keer het normale inschrijvingsgeld en 1 keer het verminderd tarief (tenzij hij recht heeft op verminderd tarief).

Voorbeeld 3: Mieke Peeters is 28 jaar en wil harp en saxofoon volgen. Van de directie krijgt zij toestemming om 2 instrumenten te volgen. Zij betaalt 1 keer het normale inschrijvingsgeld voor volwassenen (tenzij zij recht heeft op verminderd tarief).

Voorbeeld 4: Louise Dumoulin is 78 jaar en wil dans en beeldende kunst volgen. Zij betaalt 2 keer het normale tarief voor volwassenen (tenzij zij recht heeft op verminderd tarief). 

Is er korting voorzien en wie komt ervoor in aanmerking?

Jazeker, voor bepaalde categorieën geldt een verminderd tarief. Meer informatie vind je terug op de pagina verminderd tarief

Ik wil graag in twee verschillende filialen les volgen. Kan dat?

Het is geen enkel probleem om in twee verschillende filialen van de Academie Regio Tienen les te volgen in de meeste gevallen. Zo kan je bijvoorbeeld muzieklab in Hoegaarden volgen en dwarsfluit in Tienen. Ander voorbeeld: je volgt dans in St-Joris-Winge en beeldende en audiovisuele kunst in Boutersem.

Wat kan er niet? Het is niet mogelijk om 1 vak te spreiden over 2 verschillende filialen. Je kan dus bijvoorbeeld geen muzieklab volgen op maandag in Tienen en op woensdag in Kortenaken.

Kan ik starten met de lessen na een schoolvakantie (bv. herfst- of paasvakantie)?

Het schooljaar begint op 1 september. Je kan instappen tot en met 30 september. Daarna is instappen niet meer mogelijk en moet je wachten tot de volgende inschrijfperiode.

Ik was vorig jaar ingeschreven. Moet ik mij dit jaar opnieuw inschrijven?

Je moet je inderdaad steeds opnieuw inschrijven. Je krijgt van ons een herinneringsmail om in te schrijven op het einde van het schooljaar. Leerlingen die zich niet herinschrijven voor 30 juni, kunnen hun plaats mogelijks kwijtraken aan anderen (strikte bepalingen van de Vlaamse Overheid). 

Wordt mijn zoon/dochter afgehaald op de dagschool?

Wij kunnen helaas niet zorgen voor afhaling van je kind op de dagschool. Sommige dagscholen organiseren zelf rijen naar de academie. We raden je aan om navraag te doen bij jouw dagschool hierover.

Voorzien jullie toezicht voor en na de lessen in de academie?

Onze academie voorziet niet in naschoolse opvang, maar wij trachten in de mate van het mogelijke te zorgen voor toezicht.

In onze hoofdschool podiumkunsten (Grote Markt) is er meestal toezicht zodat de kinderen voor en na hun les niet alleen zijn. De kinderen wachten in de inkomhal tot iemand hen komt ophalen.

In de hoofdschool beeldende kunst is geen toezicht voorzien.

In de filialen Sint-Joris-Winge, Boutersem en Lubbeek is meestal een secretariaatsmedewerker aanwezig die in de mate van het mogelijk probeert toezicht te houden.

Moet ik alle vakken volgen die mij worden opgelegd?

Ja, maar in bepaalde gevallen kan de directie hiervoor een afwijking toestaan. Dit kan enkel in de volgende gevallen:

  • een vak werd reeds met vrucht gevolgd (bv. aan een andere academie) en men kan hiervoor een bewijs afleveren;
  • de directie kan in samenspraak met de leerkracht een pedagogische vrijstelling verlenen, gestaafd met een attest.

Ik heb de derde graad afgewerkt. Wat zijn de mogelijkheden volgend schooljaar?

Je hebt twee mogelijkheden: ofwel kies je voor de studierichting vertolkend muzikant. Je hoofdvak is dan instrument en je volgt als verplicht vak groepsmusiceren. Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor ‘creërend muzikant’. In deze studierichting heb je de keuze: je kiest jouw instrument als hoofdvak en je volgt daarnaast improlab of chordcraft. 

Mijn kind heeft een fysieke en/of mentale beperking. Kunnen we bij jullie terecht?

Niet in al onze gebouwen zijn voorzieningen voor andersvaliden. Dat neemt niet weg dat iedereen welkom is bij ons. Ook voor mensen met een mentale beperking hebben we de cursus Music for Specials. Vraag gerust meer info via het secretariaat of de directie!

Vanaf welke leeftijd mag mijn kind starten met een instrument?

In de eerste graad (6- en 7-jarigen) kunnen leerlingen nog niet kiezen voor een instrument en volgen ze kinderacademie (muziekinitiatie). Leerlingen vanaf 8 jaar (op 31 december) komen rechtstreeks in de tweede graad terecht en mogen een instrument uitkiezen!

Ik mag starten met een instrument! Wanneer heb ik les?

Je hebt je zinnen al gezet op een bepaald instrument en je staat nu ongetwijfeld te springen om naar de eerste instrumentles te gaan. Het is normaal dat je de eerste 3 weken van het schooljaar nog geen instrumentles hebt. Eerst moeten alle bestaande leerlingen hun lesmoment afspreken en organiseren we een instrumentenvoorstelling op de eerste zaterdag van september. Nadien zal de instrumentleerkracht jou of je ouders contacteren om een lesmoment af te spreken. Nog even geduld dus!

Kan ik alleen instrumentles volgen bij jullie?

In principe is het niet mogelijk om enkel instrument te volgen. Er bestaat een uitzondering wanneer je kan aantonen dat je in het verleden de competenties van het vak Muzieklab (notenleer) hebt verworven, bijvoorbeeld omdat je dat ooit elders met succes afgelegd hebt.

Kan ik het tijdstip van de instrumentles kiezen?

In tegenstelling tot de klassikale vakken, worden de lesmomenten voor het instrument besproken met de desbetreffende leraar. Dit gebeurt voor de leerlingen die al les volgen vanaf eind juni en na inschrijving, de nieuwe leerlingen bespreken dit in de loop van september met hun toegewezen leraar. Het kiezen van een dag en uur gebeurt dus altijd in overleg met de leraars en is afhankelijk van de lesdagen van de leraar en de beschikbaarheid.

Kan ik een instrument huren?

De academie beschikt over bepaalde instrumenten die verhuurd worden aan leerlingen. Je betaalt hiervoor een eenmalige waarborgsom van 100 euro. Het jaarlijkse huurgeld bedraagt 40 euro.

Voor de aanschaf van een piano (of andere duurdere instrumenten) bieden firma’s huurkoopmogelijkheden aan. In de hal van de academie vind je folders van deze firma’s. Als je een instrument huurt of koopt, vraag je best altijd eerst het advies van de leerkracht.

Kan ik kiezen voor een tweede instrument?

Leerlingen die zich voor een tweede instrument willen inschrijven, worden op een wachtlijst ingeschreven. Enkel en alleen indien eind september blijkt dat alle regelmatig financierbare leerlingen een plaats hebben, kan er bekeken worden of er nog vrije plaatsen zijn voor aanvragen 2e opties. Een tweede instrument kunnen volgen is dus uitzonderlijk.

Ik wil graag een instrument volgen dat niet in de lijst staat bij de vestigingsplaats van mijn keuze.

Het is best mogelijk dat je een instrument wil volgen dat niet in de lijst staat bij een van onze vestigingsplaatsen. In dat geval neem je best contact op met de directie.

Hoeveel uur Muzieklab (notenleer) moet ik volgen?

De lessen muzieklab volg je 2 uur per week. Je leert in dit vak het abc van de muziek en er wordt ook tijd voorzien om in groep te musiceren.

Wat is het vak Muzieklab?

Voor de nieuwe structuur hebben we gekozen om de benaming ‘notenleer of AMV’ te vervangen door ‘Muzieklab’. Dit is een superleuke plaats om te leren en te experimenteren met muzikale gegevens.

Het uurrooster van Muzieklab vind je hier.

Wat is het vak Culture Club?

In het vak Culture Club doe je nieuwe kennis op door het volgen van 6 modules, gedurende drie jaar. Je geeft aan het begin van het schooljaar de module van jouw keuze door bij het inschrijven.

Het uurrooster van Culture Club vind je hier. De brochure over de verschillende modules kan je hier bekijken.

Welke vakken moet ik volgen vanaf de derde graad muziek?

Wanneer je in de studierichting muziek de tweede graad met succes hebt voltooid, wordt het vak Muzieklab vervangen door 1 uur Culture Club per week. Je volgt 2 modules per schooljaar, gedurende drie jaar. In dit vak leer je over beroemde componisten, instrumenten herkennen op klank, of zal je af en toe een instrument uit elkaar halen en terug in elkaar steken. Dat is niet alles! Samen met je klasgenoten ga je misschien wel naar een muziekconcert of zelfs naar een grote opera! De brochure over de verschillende modules kan je hier bekijken. Je geeft aan het begin van het schooljaar de twee modules van jouw keuze door bij het inschrijven.

Ook het vak groepsmusiceren komt erbij (1 uur per week). In dit vak staat het samenspelen met andere leerlingen en instrumenten centraal. Musiceren met anderen is dubbel zo leuk! Indien je kiest voor de optie muziek schrijven, volg je muziekcreatie in plaats van groepsmusiceren.

Een overzicht van ons aanbod in muziek vind je hier, en het volledige studietraject muziek hier.

Ik ben afgestudeerd in 4.3. Kan ik nog langer instrumentles volgen aan de academie?

Proficiat! Je hebt al een mooi parcours afgelegd. Er zijn nog een aantal mogelijkheden om te blijven les volgen aan onze acadmie.

  • Je kan je kandidaat stellen om te specialiseren. Na een selectieprocedure kunnen de meeste afgestudeerden zich verder specialiseren in de kortlopende studierichting specialisatie. Je volgt net zoals in de 4de graad 1 uur instrumentles en 1 uur groepsmusiceren. Duurtijd: 2 jaar.
  • Je kan ook inschrijven in de studierichting 'creërend muzikant' in 4.1. In deze studierichting ligt de nadruk meer op het creatieve dan op het reproducerende aspect. Je leert zelf muziek creëren!

Ik zit in het eerste jaar van de derde graad (3.1), wanneer gaat de eerste les groepsmusiceren door?

Je hebt met succes de tweede graad muziek voltooid, en je staat nu te popelen om oa. groepsmusiceren te volgen? Je zal begin september gecontacteerd worden door een van de leraars groepsmusiceren. Nog eventjes geduld dus! Ben je na 20 september nog steeds niet gecontacteerd? Neem dan zeker contact op met het secretariaat.

Contact