Voorbeeldattesten categorie C

Categorie C:

1) een leefloon van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is

Bewijsstuk: een attest uitgereikt door het OCMW (Bekijk hier voorbeeld 1, voorbeeld 2 en voorbeeld 3). 

OF

Een Uitpas met kansenstatuut op naam. De gemeente waar de leerling woont, reikt de UiTPAS op naam uit.

 

2) een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen

Bewijsstuk: een attest afgeleverd door de Federale Pensioensdienst (bekijk hier een voorbeeld);

OF

Een Uitpas met kansenstatuut op naam. De gemeente waar de leerling woont, reikt de UiTPAS op naam uit.