Voorbeeldattesten categorie E

Categorie E:

in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling (MPI) of in een pleeggezin verblijven;

Bewijsstuk: een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft

OF

Een attest van de pleeggezinnendienst

OF

een vonnis van de jeugdrechbank