Verminderd tarief

Indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je korting krijgen op je inschrijvingsgeld. De inschrijvingstarieven zijn als volgt bepaald:

Muziek, woord, dans en BaK Normaal tarief Verminderd tarief*
Jongeren -18 jaar (max. 17 jaar op 31/12/2023) € 83 € 55
Volwassenen -25 jaar (max. 24 jaar op 31/12/2023) € 161 € 161
Volwassenen +25 jaar (25 jaar of ouder op 31/12/2023) € 379 € 161

 

*Lees eerst de voorwaarden en regelgeving om te weten of je in aanmerking komt voor het verminderd tarief. Een voorbeeld van de documenten die je nodig hebt om in aanmerking te komen voor het vermind tarief kan je hieronder raadplegen.

 

Categorie A

Verplicht ingeschreven uitkeringsgerechtigd werkzoekenden of daarmee gelijkgesteld

Voorbeeldattesten categorie A

 

Categorie C

1) een leefloon van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is

2) een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen

Voorbeeldattesten categorie C

 

Categorie D

1) erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen of houder zijn van een European Disability Card

2) begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %)

Voorbeeldattesten categorie D

 

Categorie E

In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling (MPI) of in een pleeggezin verblijven

Voorbeeldattesten categorie E

 

Categorie F

Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten

Voorbeeldattesten categorie F

 

Categorie J

Voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn

Voorbeeldattesten categorie J

 

Categorie K

Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Voorbeeldattesten categorie K