Voorbeeldattesten categorie K

Categorie K:

begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Bewijsstuk: een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt (bekijk voorbeeld 1 en voorbeeld 2 hier)

OF

een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is. Voorbeeld 1, voorbeeld 2 en voorbeeld 3 bekijk je hier.

OF

Een Uitpas met kansenstatuut op naam. De gemeente waar de leerling woont, reikt de UiTPAS op naam uit.