Voorbeeldattesten categorie A

Categorie A: verplicht ingeschreven uitkeringsgerechtigd werkzoekenden of daarmee gelijkgesteld

 

Bewijsstuk: een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).
Online aanvragen kan via: https://www.vdab.be/opleidingen/inschrijvingsgeld-kunstonderwijs. Een voorbeeld van het juiste formulier vind je hier.

OF

een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).