Huurinstrumenten

SaxofoonDe Academie Regio Tienen beschikt over de volgende instrumenten die verhuurd worden aan leerlingen: 

 • fluit
 • hobo
 • klarinet
 • saxofoon
 • fagot
 • alle koperblaasinstrumenten
 • cello
 • viool
 • contrabas
 • harp
 • (diatonisch) accordeon 
 • gitaar
 • slagwerk

Voorwaarden

Om een instrument te huren moet je ingeschreven zijn als leerling aan de Academie Regio Tienen.

Voor alle instrumenten geldt een maximale huurtermijn van 2 jaar. De huurtermijn kan met één schooljaar verlengd worden na toestemming van de instrumentverantwoordelijke en in overleg met de leerkracht. Na deze termijn koop je als leerling zelf een instrument aan.

Uitzonderingen op deze algemene regel zijn:

 • kinderinstrumenten (viool, cello, contrabas, hoorn, trombone) kunnen gehuurd worden tot de leerling het instrument ontgroeid is. De leerkracht van de leerling bepaalt, in samenspraak met de verantwoordelijke, het juiste tijdstip;
 • de instrumenten altfluit, basklarinet, fagot, baritonsaxofoon en bastuba kunnen voor een langere periode gehuurd worden. Voor deze instrumenten zijn bijkomende voorwaarden opgenomen in het huurreglement.

Procedure

Per instrumentsoort is er een verantwoordelijke aangesteld, die ervoor zorgt dat de instrumenten verdeeld worden onder de leerlingen. Indien je een instrument wenst te huren, informeer dan bij de juiste verantwoordelijke of er nog een huurinstrument beschikbaar is.

Tijdens de instrumentenvoorstellingen worden er ook formulieren voor de huur van instrumenten uitgedeeld. Het secretariaat verzamelt deze en bezorgt de resultaten aan de verantwoordelijke. Je contacteert zelf de juiste verantwoordelijke om een tijdstip af te spreken waarop je je instrument kan komen afhalen.

De betaling van de waarborg en de huur verloopt via een factuur die je meekrijgt samen met het instrument, of die je wordt toegestuurd in het begin van het schooljaar. Doe de betaling zo snel mogelijk!

Verantwoordelijken instrumenten

Algemene coördinatie instrumentarium: Kilian Mineur - tel 016 24 76 24
Dwarsfluit: Peter Canniere - peter.canniere@tienen.be
Saxofoon: Benny Laureyn - benny.laureyn@tienen.be
Klarinet: Evelyn Raes - evelyn.raes@tienen.be
Koperblazers: Ronny Roofthooft -  ronny.roofthooft@tienen.be
Hobo en fagot: Stefanie Palumbo - stefanie.palumbo@tienen.be
Viool: Karl Stroobants - karl.stroobants@tienen.be
Cello: Isabelle Robesyn - isabelle.robesyn@tienen.be
Contrabas: Jens Similox - jens.similox-tohon@tienen.be
Accordeon: Jef De Haes - jef.dehaes@tienen.be
Harp: Annemie Neuhard -  annemie.neuhard@tienen.be
Slagwerk: Iris Verbeeck - iris.verbeeck@tienen.be
Gitaar: Lore Raus - lore.raus@tienen.be

Wat als mijn instrument defect is?

Bespreek dit eerst met je leerkracht, misschien kan die het zelf nog herstellen. Is dit niet het geval, dan zal hij / zij contact opnemen met de verantwoordelijke die indien nodig via het secretariaat een bestelbon zal aanvragen om een erkende herstelling te laten uitvoeren.

De verantwoordelijke bepaalt of het defect een gevolg is van normale slijtage (dan worden de kosten gedragen door de academie) of van nalatigheid van door de leerling (in dit geval betaalt de leerling zelf de herstelling). Probeer in geen geval het instrument zelf te herstellen!

Wat op het einde van de ontlening?

De leerlingen krijgen via het secretariaat een bericht dat de huurtermijn afgelopen is, met het verzoek om het instrument, na controle en onderhoud door een erkende hersteller, binnen te brengen op een welbepaalde datum. De instrumenten worden onmiddellijk gecontroleerd door de aanwezige verantwoordelijke. Na goedkeuring (onderhoudsattest / factuur verplicht bij te voegen) krijgen de leerlingen via overschrijving hun waarborg terug.

Indien het instrument echter nog gebreken vertoont, moet de leerling het opnieuw laten nakijken op eigen kosten. Eind augustus wordt er dan een nieuwe afspraak met de verantwoordelijke gemaakt om het instrument ter controle binnen te brengen.

Enkele erkende herstellers

PMS Tenuto: Gilainstraat 93 - 3300 Tienen - tel 016 82 36 00
Music Line: Beauduinstraat 99 - 3300 Tienen - tel 016 82 36 71
Marc Briers Muziekinstrumenten: Tessenderlosesteenweg 34 - 3583 Beringen - tel 011 45 35 98
Adams Muziekcentrale: Halensebaan 157 - 3290 Diest - tel 013 35 20 20

Bedrag

Je betaalt hiervoor een eenmalige waarborgsom van 100 euro. Het jaarlijkse huurgeld bedraagt 40 euro.

Uitzonderingen

Instrumenten die de academie niet verhuurt: piano, orgel, doedelzak

Voor de aanschaf van een piano (of andere duurdere instrumenten) bieden firma’s huurkoopmogelijkheden aan. In de hal van de academie vind je folders van deze firma’s.  Als je een instrument huurt of koopt, vraag je best altijd eerst het advies van de leerkracht.

Regelgeving

Stedelijk reglement voor het huren van instrumenten.

Contact