Koperblazers jazz pop rock

Al improviserend wandel je over de akkoordschema’s uit ‘The Realbook’ en zoek je de juiste tensions en bluenotes. Het accent ligt in deze cursus op improviseren, samenspelen en amuseren, wat niet wegneemt dat je ook af en toe wat moet studeren natuurlijk!

De basis van je instrument heb je voor deze cursus best al in de vingers, zodat de leraar daar verder kan op werken.

Klik op jouw koperinstrument naar keuze voor de specifieke uitleg en de kostprijs per instrument:

 

Opgelet: De toewijzing van de leerling aan de instrumentleerkracht gebeurt door de directie. Het lesmoment wordt in samenspraak met de instrumentleerkracht en ouder/leerling in de loop van september bepaald. De leerkracht probeert in de mate van het mogelijke rekening te houden met het lesmoment van jouw voorkeur. Omdat dit niet altijd kan gegarandeerd worden, vragen wij jouw flexibiliteit en begrip.