Vernieuwingen in muziek, woord en dans vanaf 1 september '18

23
mei
2018

Vanaf 1 september ‘18 gaat het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs in voege. Dat betekent dat er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd in onze academie. De belangrijkste wijzigingen vind je hieronder opgelijst.

ALGEMEEN

 MUZIEK

WOORD

DANS

BEELDALGEMEEN

Nieuwe gradenstructuur

 • 1ste graad: 6- en 7-jarigen (mogelijk voor alle domeinen; muziek, woord, dans en beeldende kunst). Traject van 2 jaar.
 • 2de graad: onze huidige lagere graad. Traject van 3 jaar (volwassenen) of 4 jaar (kinderen)
 • 3de graad: onze huidige middelbare graad. Traject van 3 jaar.
 • 4de graad: onze huidige hogere graad. Traject van 3 jaar.
 • Specialisatie: voorlopig enkel voor domein muziek. Traject van 2 jaar.

In de officiële communicatie gebruiken wij voortaan deze nieuwe namen.

Het logisch vervolg van elke leerling wordt door ons ingesteld. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de nieuwe benamingen en in welke graad je dient in te schrijven. Ons inschrijfplatform toont enkel wat voor jou mogelijk is.

Logische vervolgen indien geslaagd:

  2017-2018     2018-2019
MUZIEK Orff/muziekinitiatie 4j in 2017-2018 gaat naar 0.2 muziek in 2018-2019
Orff/muziekinitiatie 5j in 2017-2018 gaat naar 1.1 muziek in 2018-2019
Orff/muziekinitiatie 6j in 2017-2018 gaat naar 1.2 muziek in 2018-2019
Orff/muziekinitiatie 7j in 2017-2018 gaat naar 2.1 muziek in 2018-2019
L1 muziek in 2017-2018 gaat naar 2.2 muziek in 2018-2019
L2 muziek in 2017-2018 gaat naar 2.3 muziek in 2018-2019
L3 muziek in 2017-2018 gaat naar 2.4 muziek in 2018-2019
L4 muziek in 2017-2018 gaat naar 3.1 muziek in 2018-2019
M1 muziek in 2017-2018 gaat naar 3.2 muziek in 2018-2019
M2 muziek in 2017-2018 gaat naar 3.3 muziek in 2018-2019
M3 muziek in 2017-2018 gaat naar 4.1 muziek in 2018-2019
H1 muziek in 2017-2018 gaat naar 4.2 muziek in 2018-2019
H2 muziek in 2017-2018 gaat naar 4.3 muziek in 2018-2019
DANS L1 dans in 2017-2018 gaat naar 1.2 dans in 2018-2019
L2 dans in 2017-2018 gaat naar 2.1 dans in 2018-2019
L3 dans in 2017-2018 gaat naar 2.2 dans in 2018-2019
L4 dans in 2017-2018 gaat naar 2.3 dans in 2018-2019
L5 dans in 2017-2018 gaat naar 2.4 dans in 2018-2019
L6 dans in 2017-2018 gaat naar 3.1 dans in 2018-2019
M1 dans in 2017-2018 gaat naar 3.2 dans in 2018-2019
M2 dans in 2017-2018 gaat naar 3.3 dans in 2018-2019
M3 dans in 2017-2018 gaat naar 4.1 dans in 2018-2019
H1 dans in 2017-2018 gaat naar 4.2 dans in 2018-2019
H2 dans in 2017-2018 gaat naar 4.3 dans in 2018-2019
WOORD L1 woord in 2017-2018 gaat naar 2.2 woord in 2018-2019
L2 woord in 2017-2018 gaat naar 2.3 woord in 2018-2019
L3 woord in 2017-2018 gaat naar 2.4 woord in 2018-2019
L4 woord in 2017-2018 gaat naar 3.1 woord in 2018-2019
M1 woord in 2017-2018 gaat naar 3.2 woord in 2018-2019
M2 woord in 2017-2018 gaat naar 3.3 woord in 2018-2019
M3 woord in 2017-2018 gaat naar 4.1 woord in 2018-2019
H1 woord in 2017-2018 gaat naar 4.2 woord in 2018-2019
H2 woord in 2017-2018 gaat naar 4.3 woord in 2018-2019

 

Inschrijvingsgelden

De inschrijvingsgelden voor 2018-2019 blijven dezelfde als die van het huidige schooljaar:

 • -18 jaar: 65 euro (42 euro verminderd tarief)
 • 18 t/m 24 jaar: 129 euro
 • +25 jaar: 307 euro (129 euro verminderd tarief)

Meer info vind je op de pagina 'Inschrijvingen'.

 

Verminderde tarieven

Hier vind je spoedig alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verminderd tarief.

 

Start inschrijvingen

Bestaande leerlingen kunnen zich opnieuw inschrijven voor opleidingen die ze dit schooljaar volgden vanaf maandag 11 juni ’18 om 18.00 uur.

Nieuwe leerlingen (of bestaande leerlingen die zich voor een nieuwe opleiding willen inschrijven) krijgen vanaf zaterdag  16 juni ’18 om 09.00 uur de kans om zich in te schrijven.

Inschrijven gebeurt online via de website. Meer info vind je op de pagina 'Inschrijvingen'. Het logisch vervolg van elke leerling wordt door ons ingesteld. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de nieuwe benamingen en in welke graad je dient in te schrijven. Ons inschrijfplatform toont enkel wat voor jou mogelijk is.

 

Ook bestaande leerlingen kunnen geweigerd worden op basis van te weinig capaciteit!

Snel inschrijven binnenkort is de boodschap. Er is nog een korte voorrangsperiode voor bestaande leerlingen, maar nieuw is dat wij vanaf 1 juli bestaande leerlingen geen voorrang meer mogen geven op nieuwe leerlingen. Alle leerlingen woren vanaf dan ingeschreven in de volgorde dat ze zich aandienen. Dat houdt in dat late beslissers mogelijk geen les meer kunnen volgen omdat de opleiding reeds volzet is. We raden alle bestaande leerlingen daarom aan om zo snel mogelijk in te schrijven en het inschrijvingsgeld te voldoen.
LET OP: de korte voorrangsperiode voor bestaande leerlingen houdt niet in dat men tot eind juni voorrang heeft op een vrij te kiezen lesuur (collectief). Per klas is er een capaciteit bepaald waarbij rechtstreeks ingeschreven kan worden tot de klas volzet is.


MUZIEK

Starten vanaf 6 jaar

Vanaf 1 september ’18 zal de Vlaamse Overheid investeren in muziekonderwijs vanaf 6 jaar in plaats vanaf 8 jaar. In onze academie werden in bepaalde vestigingen reeds muziekinitiatielessen gegeven, maar wij breiden dat aanbod uit. Volgend schooljaar kan iedereen vanaf 6 jaar onze kinderacademie volgen in Tielt-Winge en Hoegaarden. In Tienen, Boutersem en Kortenaken kan dat zelfs vanaf 4 jaar!

De inschrijvingsprijs wordt verlaagd en wordt bepaald door de Vlaamse overheid.

 

Meteen starten met een instrument vanaf 8 jaar

In de oude structuur diende men eerst een jaar AMV (notenleer) te volgen en kon men pas vanaf het 2e jaar instrumentles volgen. Vanaf 1 september wordt het mogelijk voor nieuwe leerlingen vanaf 8 jaar om meteen met een instrument te starten.

Een instrumentenvoorstelling in september zal de leerlingen helpen bij hun keuze.

Ben je er toch nog niet uit? Dat is niet erg, want je kan in onze hoofdschool het eerste jaar kinderkoor volgen in plaats van instrument.

 

AMV wordt 'Muzieklab' en minder lesuren voor leerlingen 2de graad (huidige lagere graad)

In de huidige lagere graad volgen leerlingen 2,5 uur AMV/samenzang en vanaf het tweede jaar een uur instrument. In de nieuwe structuur wordt het lessenpakket minder zwaar. Voortaan volg je 2 uur Muzieklab (hier leer je het abc van muziek) en 1 uur instrument per week.

 

AMC wordt 'Culture Club'

Leerlingen muziek volgden tot nu toe het vak AMC (Algemene MuziekCultuur) in de middelbare graad. Dit vak wordt gemoderniseerd en heet voortaan “Culture Club”.

 

Samenspel en ensemble heten voortaan 'Groepsmusiceren'

De vakken samenspel en instrumentaal of vocaal ensemble heten voortaan groepsmusiceren instrumentaal of groepsmusiceren vocaal. Dit zijn vakken die elke leerling muziek volgt in de 3e graad (huidige middelbare graad) en 4e graad (huidige hogere graad).

 

2de instrumenten – 2de opties

Het kunnen volgen van een 2de instrument wordt uitdovend gemaakt. Alle leerlingen die in het huidige schooljaar gestart zijn met een 2de instrument, kunnen dit verder zetten op voorwaarde dat er voldoende capaciteit is voor de financierbare leerlingen. Nieuwe aanvragen zullen individueel bekeken worden en hoogstuitzonderlijk zal een leerling kunnen starten met een 2e instrument.

Opgelet: het blijft wel mogelijk om voor meerdere domeinen in te schrijven. Zo kan je bijvoorbeeld zowel muziek als dans volgen.

Er zijn enkele redenen waardoor de capaciteit voor 2e opties/2e instrumenten omlaag gaat:

 • de capaciteit voor de 1e instrumenten moet gevoelig verhoogd worden: alle leerlingen vanaf 8 jaar starten voortaan immers meteen met een instrument, zonder dat onze academie een noemenswaardige verhoging in uren leraar ontvangt van de Vlaamse Overheid;
 • niet financierbare leerlingen (2e opties/2e instrumenten) mogen volgens het nieuwe decreet enkel ingeschreven worden indien er voldoende capaciteit is voor de financierbare leerlingen (1e instrumenten);
 • we streven ernaar om de groepsgroottes voor de leerlingen 1e instrument niet te verhogen en om de kwaliteit in die lessen te waarborgen.

 

Specialisatie

Leerlingen die in het verleden afstudeerden of leerlingen die dit schooljaar afstuderen, kunnen zich kandidaat stellen voor de studierichting specialisatie. Op die manier kunnen ze nog 2 jaar de opleiding verder zetten. Je volgt 1 uur per week instrumentles en 1 uur groepsmusiceren. Geïnteresseerden mogen contact opnemen met de academie via kilian.mineur@tienen.be

 

Optie samenspel en optie instrument verdwijnt

In de oude structuur moest een leerling in de middelbare en in de hogere graad een keuze maken tussen de optie samenspel of de optie instrument. In de optie samenspel ging er meer aandacht naar het populairdere repertoire en was het examenprogramma minder strikt, terwijl in de optie instrument gewerkt werd met opgelegde muziekstukken en het klassieke repertoire. Deze opsplitsing verdwijnt. In de plaats kunnen leerlingen voortaan vanaf de 4de graad (= huidige hogere graad) kiezen tussen de studierichting creërend muzikant of vertolkend muzikant. Bij de eerste studierichting ligt de focus op het creëren van muziek, terwijl bij de tweede de nadruk ligt op het reproduceren van muziek. Iedereen die momenteel in de hogere graad zit/naar de hogere graad gaat, wordt automatisch in de studierichting vertolkend muzikant ingeschreven, tenzij we een seintje krijgen van de leerling.

 

Meteen starten met jazz, pop of rock vanaf 15 jaar

In de oude structuur kon je je enkel inschrijven in de afdeling jazz, pop of rock als je de lagere graad klassiek had afgewerkt. Deze bepaling verdwijnt in de nieuwe structuur. In onze academie zal iedereen vanaf 15 jaar (min. 15 jaar op 31/12/2018) zonder enige voorkennis kunnen starten met jazz, pop of rock in onze Pop’scool of Jazzacademy. Naast het aanleren van de juiste basiskennis in de cursus Notes&Rythmclass, start je meteen met instrumenten als elektrische gitaar, drums, saxofoon, trompet, …

De cursus 'Notes&Rythmclass' wordt voorlopig enkel ingericht in de hoofdschool. Instrument kan je volgen waar dit wordt ingericht. Een overzicht kan je bekijken via de pagina opleidingen per vestiging.

 

Nieuwe opleiding: zang – jazz/pop/rock

* wordt ingericht onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen

Vanaf 1 september zullen leerlingen die de 2de graad zang hebben afgerond OF leerlingen van 15 jaar zonder voorkennis kunnen inschrijven voor zang – jazz/pop/rock. Leerlingen die reeds een ander instrument volgen in de academie en dat willen combineren met zang, komen op een wachtlijst terecht en kunnen in sommige gevallen beide opleidingen volgen.

 

Nieuwe cursus muziekgeschiedenis, ook voor diegenen zonder (voor)kennis over muziek

* wordt ingericht onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen

 • Geen muzikale voorkennis noodzakelijk
 • Over 3 schooljaren gedurende 2 uur per week
 • Met extra-murosactiviteiten (concerten, tentoonstellingen, …)
 • Niet tegelijk combineerbaar met andere opleidingen in de academie

In de cursus Muziekgeschiedenis kom je terecht in een groep geïnteresseerden van verschillende leeftijden en muzikale achtergronden. Voorkennis is niet noodzakelijk, een goede dosis nieuwsgierigheid en muzikale interesse is dat wel.

Er wordt thematisch gewerkt en dit liefst in voorbereiding van een concert- of operabezoek, een tentoonstelling of andere activiteit. Overheen de drie schooljaren verdiepen we ons inzicht in de stijlperiodes, een aantal thema’s uit de klassieke (Westerse) muziek- en kunstgeschiedenis, beluisteren we heel veel muziek en verbinden we de levens van componisten met elkaar tot een rijk verhaal.

De cursus zal gegeven worden door David Lodewyckx. Hij studeerde muziektheorie aan het Lemmensinstituut en musicologie aan de KU Leuven. Verder specialiseerde hij zich in historische muziektheorie aan de Schola Cantorum in Basel. David is docent muziektheorie en muziekgeschiedenis aan het conservatorium van Maastricht. Daarnaast geeft hij AMT/M aan de academie Genk en heeft hij talloze lezingen over klassieke muziek verzorgd voor diverse vormingsorganisaties.

Heb jij interesse om deze cursus te volgen vanaf 1 september ’18, geef dit dan door aan het secretariaat via muziekacademie@tienen.be.

 

Nieuwe cursus instrumentale directie/vocale directie

Dit is een cursus voor dirigenten in spé maar ook voor dirigenten met heel wat ervaring. We maken het onderscheid tussen vocale directie (koor) en instrumentale directie (symfonisch en hafabra). Slagtechniek, analyse, instrumentenleer ... Werkelijk alles komt
aan bod in deze individuele cursus. Ben jij de nieuwe Von Karajan? Wees er dan snel bij, want het aantal plaatsen is zeer beperkt! Inschrijven voor deze cursus is enkel mogelijk via de directie: kilian.mineur@tienen.be.

 

WOORD

Starten vanaf 6 jaar   

1ste graad

Woordinitiatie – 1 uur per week

Spelenderwijs maak je kennis met de wondere wereld van woorden. Spelplezier staat centraal.

 

Nieuwe studierichting Schrijver   

Vanaf 18 jaar

In deze opleiding staan schrijfbegeleiding en schrijftechnieken centraal. Je verkent verschillende genres, krijgt theoretische kapstokken aangereikt en overwint je schrijfremmingen.

 

Nieuwe benamingen

Met de inwerkingtreding van de nieuwe structuur wijzigen sommige vakken ook van naam.

 • Algemene verbale vorming -> woordatelier
 • Drama -> dramastudio
 • Repertoirestudie -> kunst- en cultuuratelier

 

2de graad (vanaf 8 jaar)

Woordatelier – 1 uur per week

Aan de hand van gedichtjes en toneeltjes duiken we in de wereld van woorden en verbeelding. Spreekdurf, een juiste uitspraak en expressie staan centraal


3de graad

Optie: verteltheater – 2 uur per week

In de dramastudio maak je al improviserend kennis met de basis van het toneelspelen. Tijdens het uur verteltheater ga je aan de slag met tekstmateriaal.


4de graad

In de 4de graad kies je in de studierichting vertolkend acteur voor speltheater (toneel) of verteltheater. Dit wordt aangevuld met één uur kunst- en cultuuratelier per week, waarbij het bijwonen van toneelvoorstellingen centraal staat.

In de studierichting creërend acteur* kies je voor de optie theatermaker eveneens aangevuld met een uur kunst- en cultuuratelier.

 

DANS

Algemene Artistieke Bewegingsleer (AAB) wordt Danslab

De benaming van het vak AAB in de 2de graad (huidige lagere graad) wordt vervangen door Danslab.

 

Lesvolume gewijzigd voor 3de graad (huidige middelbare graad)

Het lessenpakket van de 3e graad (huidige middelbare graad) wordt uitgebreid: voortaan heb je 2 uur/week les in 3.1, 2,5 uur/week in 3.2 en 3 uur/week in 3.3 aarbij je kan kiezen voor klassieke dans en/of hedendaagse dans.

 

Lesvolume gewijzigd voor de 4de graad (huidige hogere graad) 

Het lessenpakket van de 4de graad (huidige hogere graad) wordt uitgebreid: voortaan heb je 3 uur per week les waarbij je kan kiezen voor klassieke dans en/of hedendaagse dans.

Contact