Toelatingsvoorwaarden woord

Om te kunnen starten in de studierichting woordkunst dient de leerling op 31 december van het lopende schooljaar ofwel minstens 8 jaar te zijn ofwel minstens 2 volledige schooljaren ingeschreven te zijn in het lager onderwijs. Leerlingen die 9 jaar zijn stromen rechtstreeks in in het tweede jaar. Leerlingen tussen 10 en 14 jaar, stromen altijd in het derde jaar in. Leerlingen vanaf 15 jaar starten meteen in de middelbare graad.

Om naar de volgende leerjaren en graden te kunnen gaan, moet de leerling geslaagd zijn voor de proeven van het voorgaande leerjaar en minstens 60 % behaald hebben op elk vak. 

Contact