Toelatingsvoorwaarden muziek

VioolOm te kunnen starten in de studierichting muziek, dient de leerling op 31 december van het lopende schooljaar ofwel minstens 8 jaar te zijn, ofwel minstens 2 volledige schooljaren ingeschreven te zijn in het lager onderwijs.

Om naar de volgende leerjaren en graden te kunnen gaan, moet je geslaagd zijn voor de proeven van het voorgaande leerjaar en minstens 60 % behaald te hebben op elk vak.

Uitzondering: een leerling die in het laatste jaar lagere graad enkel geslaagd is voor AMV, kan toch overgaan naar het vak AMC van de middelbare graad.

Contact