Toelatingsvoorwaarden dans

Ballerina'sOm te kunnen starten in de studierichting dans dient de leerling op 31 december van het lopende schooljaar minstens 6 jaar te zijn. Leerlingen van 7 jaar stromen in in het tweede jaar. Leerlingen tussen 8 en 14 jaar starten meteen in het derde jaar. Leerlingen vanaf 15 jaar stromen rechtstreeks in het 5de jaar in.

Om naar de volgende leerjaren en graden te kunnen gaan, moet de leerling geslaagd zijn voor de proeven van het voorgaande leerjaar en minstens 60 % behaald te hebben op elk vak. 

Contact