Toelatingsvoorwaarden beeldende kunst

In de lagere en de middelbare graad stromen de leerlingen in volgens leeftijd. Deze graden zijn verdeeld in leeftijdsgroepen. De hogere graad en de specialisatiegraad zijn niet verdeeld in leeftijdsgroepen.

Lagere graad

Leeftijdsgroep A:
1ste en 2de leerjaar lagere graad

6 of 7 jaar zijn op 31 december of ingeschreven zijn in het lager onderwijs

Leeftijdsgroep B:
3de en 4de leerjaar lagere graad

8 of 9 jaar zijn op 31 december of minstens 2 volledige schooljaren ingeschreven zijn in het lager onderwijs

Leeftijdsgroep C:
5de en 6de leerjaar lagere graad

10 of 11 jaar zijn op 31 december of minstens 4 volledige schooljaren ingeschreven zijn in het lager onderwijs

 

Middelbare graad

Leeftijdsgroep D:
1ste en 2de leerjaar middelbare graad

12 of 13 jaar zijn op 31 december of ingeschreven zijn in het 1e of 2e leerjaar van het secundair onderwijs

Leeftijdsgroep E:
3de en 4de leerjaar middelbare graad

14 of 15 jaar zijn op 31 december of ingeschreven zijn in het 3e of 4e leerjaar van het secundair onderwijs

Leeftijdsgroep F:
5de en 6de leerjaar middelbare graad

16 of 17 jaar zijn op 31 december of ingeschreven zijn in het 5e of 6e leerjaar van het secundair onderwijs

Contact