Tienen, a small city with a big heart

6
juni
2018

‘Iedereen thuis in Tienen’ is één van de prioritaire doelstellingen van het stadsbestuur. Met het project ‘Tienen, a small city with a big heart’ tonen de Academie Regio Tienen en de stad dat iedereen zich hier thuis kan voelen. In enkele kortfilms getuigen inwoners met een migratieachtergrond hoe zij het leven in Tienen ervaren. Op vrijdag 22 juni ’18 gaan de kortfilms in première in de kapel van het Oud College.

Integratie is een belangrijk thema in Tienen. Alles startte in 2016 met een kleine expo vanuit een samenwerking tussen Afrikafilmfestival en ART. In 2017 evolueerde dit project tot een festival waar de academie via verschillende artistieke projecten de Afrikaanse gemeenschap in beeld bracht. Dit resulteerde in 10 kortfilms in samenwerking met Afrika in Tienen CATI-TAGE vzw en de OKAN-klassen (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers) van PISO. Tienenaars van Afrikaanse origine werden met fragmenten uit het dagelijkse leven in de kijker geplaatst rond thema’s zoals integratie, heimwee naar het geboorteland en culturele verschillen. Daarnaast werd samen met de OKAN-jongeren een rapnummer opgenomen waarin de jongeren hun kijk op Tienen weergeven.

“Dit project wordt nu uitgebreid naar Tienenaars uit andere continenten dan Afrika”, vertelt schepen van integratie Ine Tombeur. “Ward Collin, freelance filmmaker, en An Baeckelmans, pedagogisch coördinator, beiden docenten aan de academie, realiseerden dit jaar 7 kortfilms. Deze kortfilms brengen ‘nieuwe’ Tienenaars in beeld, steeds vanuit een ander oogpunt. Of het nu als kunstenaar, zorgkundige of moeder is, ze integreren zich elk op hun manier in onze stad. Dit met succes en zonder hun eigen identiteit hierbij te verliezen.

“Met dit project willen we aantonen dat sociale diversiteit een troef kan zijn en dat Tienen een stad is waarin mensen van verschillende culturen elkaar kunnen vinden”, gaat schepen van kunstonderwijs Wim Bergé verder. “Iedereen is welkom tijdens de kick-off van de kortfilms op vrijdag 22 juni ’18 om 19.00 uur in de kapel van het Oud College. Vervolgens wordt de boodschap online verspreid via de website van de stad Tienen en de stadsblog TienenTroef.”

 

Contact