Starten in schooljaar 2021-2022: wat moet je weten?

1
september
2021
Start nieuwe schooljaar 2021-2022

Na een kille en natte zomervakantie staat inmiddels september voor de deur. Na regen komt zonneschijn, en uit dat spreekwoord puren we moed in de Academie Regio Tienen. Onze medewerkers zijn druk in de weer om ervoor te zorgen dat je vanaf 1 september opnieuw kan schitteren in onze academie. Wij staan te popelen om weer aan de slag te gaan en… dat zal zijn met minder beperkende maatregelen! Meteen kan het onderwijspersoneel zich ook meer toeleggen op zijn kerntaak: lesgeven. Daartegenover staat dat we blijvend verantwoordelijkheid nemen en kordaat zullen optreden daar waar zich eventueel problemen stellen.

Veiligheidsmaatregelen corona

Onderstaande veiligheidsmaatregelen gelden minstens van 1 tot 30 september:

ALGEMEEN

  • We gaan 100% over naar contactonderwijs (met nog een klein voorbehoud voor grote groepslessen met blazers en/of zangers, we ontvangen later deze week nog richtlijnen hierover)
  • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in de klas;
  • Lokalen worden maximaal geventileerd;
  • Voor de danslessen kunnen de kleedkamers opnieuw gebruikt worden;
  • Handen worden gedesinfecteerd met alcoholgel bij het binnenkomen;
  • De aanwezigheid van ouders in de academie tijdens de lesuren wordt vermeden. Dat houdt in dat ouders buiten wachten wanneer ze hun kind komen ophalen, maar dat je met dringende vragen wel terecht kan bij het secretariaat (dragen mondmasker is verplicht);
  • Eventuele contacten tussen leerkracht en ouders kunnen weliswaar doorgaan met mondmasker. Dit gebeurt bij voorkeur op afspraak. Onnodige risico’s worden echter vermeden.

 

MONDMASKERS

  • Leerlingen kleuter- of basisonderwijs: hoeven geen mondmasker te dragen gedurende hun aanwezigheid in de academie;
  • Leerlingen secundair onderwijs en volwassenen: tijdens de les hoeft er geen mondmasker gedragen te worden. Bij verplaatsingen in de klas of in het gebouw draagt men wél een mondmasker;
  • Je mag er vanzelfsprekend zelf voor kiezen om alsnog een mondmasker te dragen tijdens de les.

Uiteraard hopen we dat er in oktober verdere versoepelingen bekend gemaakt kunnen worden. Zodra de overheid wijzigingen doorvoert, brengen we je hiervan op de hoogte.

Controle aanwezigheid

Elk schooljaar krijgt de academie de onderwijsverificatie over de vloer. Deze diensten controleren onder meer de aanwezigheden van de leerlingen. Opgelet: een leerling met te veel onwettige afwezigheden, wordt uit de financiering gehaald en kan geen diploma behalen!

Vanaf 2021-2022 voert men de controle op aanwezigheden op. Voortaan worden deze gegevens verplicht digitaal geregistreerd en onmiddellijk na de les doorgestuurd naar de verificatiediensten. De leerkracht dient de specifieke reden van een afwezigheid daarbij aan te geven.

Een afwezigheid kan ofwel gewettigd zijn, ofwel gebruikt men één van de “respijtdagen” die weliswaar worden geregistreerd als niet-gewettigde afwezigheid.

De overheid legde een lijst met gewettigde afwezigheden vast. Dat zijn onder andere ziekte, begrafenis, huwelijksplechtigheid, oproeping rechtbank, religieuze feestdag, school- of beroepsverplichtingen, verblijfsregeling (gescheiden ouders), zwangerschap, … Gewettigde afwezigheden dienen steeds gestaafd te worden met het juiste attest (specifieke info over welk attest verkrijg je via je leerkracht of het secretariaat).

De sector van de kunstacademies betreurt het dat het in het deeltijds kunstonderwijs voortaan verplicht is om zelfs voor een ééndagsziekte een doktersattest af te leveren om daarvoor een gewettigde afwezigheid te bekomen. Anderzijds krijgt elke leerling een redelijk quotum van “respijtdagen”. We adviseren je om – wanneer je bij de dokter bent geweest – steeds een attest op te vragen, maar wanneer dat niet lukt, kan je deze respijtdagen inzetten. Dat zijn er -  bij een normaal aantal afwezigheden – meer dan voldoende. De academie volgt dit nauwgezet op en zal je informeren wanneer jouw aantal respijtdagen bijna opgebruikt zijn. Respijtdagen kan je bijvoorbeeld ook gebruiken bij afwezigheid tijdens een examenperiode op school. Het exacte aantal is afhankelijk van onder meer het aantal lessen dat plaatsvond in een bepaalde periode.

Eerste lessen

Het lesmoment van collectieve vakken (vakken met meer dan 4 leerlingen per uur) heb je zelf kunnen kiezen bij de online inschrijving. Deze lessen starten vanaf 1 september. Ben je dit lesmoment vergeten, geen nood: via je account op mijnacademie.be/art kan je dit opvragen.

Het lesmoment van individuele vakken (bv. instrument, toneel, begeleidingspraktijk, …) wordt in samenspraak met de leerkracht vastgelegd. Heeft de leerkracht jou hiervoor nog niet gecontacteerd, dan gebeurt dit heel spoedig. Nieuwe leerlingen moeten nog heel even wachten voor ze gecontacteerd worden door de leerkracht van het individuele vak. Doorgaans neemt men contact met je op in tweede week van september. Vanaf dan kan ook jij er volop invliegen! Tenzij de leerkracht jou vraagt om iets mee te nemen naar de eerste les, hoef je niets mee te brengen.  

Leerlingen die online geen lesmoment voor groepsmusiceren konden kiezen, wachten ook af tot ze gecontacteerd worden door de leerkracht. Ben je niet meer zeker? Via je account op mijnacademie.be/art kan je dit opvragen.

Ook de groepslessen met blazers en zangers gaan opnieuw normaal door. Er gelden momenteel geen afstandsregels voor deze vakken en het dragen van een mondmasker is niet verplicht. Toch zullen wij de leerlingen, afhankelijk van de ruimte, op maximale afstand van elkaar zetten.

Heb je nog specifieke vragen voor de start van het schooljaar? Check dan onze FAQ of neem contact op met het secretariaat: 016 805 688 of art@tienen.be.