Schoolteam

Werking

Het schoolteam is een adviserend orgaan naar de directie en de inrichtende macht toe. Het team is samengesteld uit een afvaardiging van leerkrachten, die het volledige lerarenkorps vertegenwoordigt.

Het schoolteam heeft tot doel de goede werking van de school te ondersteunen. De leden denken na en doen voorstellen in verband met de relatie tussen de studierichtingen, de publiciteit voor de school, concerten, de toepassing van het schoolreglement, nascholingen, de activiteitenkalender, enz.


Leden

  • Dries Verhulst - voorzitter - Collectieve vakken
  • Koen Wilmaers - past-voorzitter - Individuele vakken
  • Hannelore Bollen - lid - Collectieve vakken
  • Veva Brans - lid - Woord/dans
  • Christel Vanrykel - lid - Beeldende Kunst

Contact