Praktische info inschrijvingen

Basiscursus

 • Voor het schooljaar 2017-2018 start de basiscursus voor de leerkrachten van de derde graad van het basisonderwijs.
 • Inschrijven kan je via https://art.tienen.be/aanvraagformulier-muvo
 • Het inschrijvingsgeld van € 307 per deelnemende (onder voorbehoud van goedkeuring Vlaams Parlement) leerkracht wordt overgemaakt aan het stadsbestuur van Tienen, op het rekeningnummer  BE47 0961 2603 8080 met vermelding: MuVo 2017 basiscursus.
 • Inschrijven kan tot 30 juni 2017.
 • De inschrijving is pas definitief na betaling. 

Bij onvoldoende inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Vervolgcursus

 • Voor het schooljaar 2017-2018 start de vervolgcursus voor de leerkrachten van de eerste graad van het basisonderwijs die de basiscursus gevolgd hebben.
 • Inschrijven via https://art.tienen.be/aanvraagformulier-muvo
 • Het inschrijvingsgeld van € 307 per deelnemende (onder voorbehoud van goedkeuring Vlaams Parlement) leerkracht wordt overgemaakt aan het stadsbestuur van Tienen, op het rekeningnummer  BE47 0961 2603 8080 met vermelding: MuVo 2017 vervolgcursus.
 • Inschrijven kan tot 30 juni 2017.
 • De inschrijving is pas definitief na betaling.

Bij onvoldoende inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Practicum 

 • Voor het schooljaar 2017-2018 kunnen Leerkrachten basisonderwijs van de drie graden die de basiscursus en vervolgcursus gevolgd hebben zich inschrijven voor het practicum.
 • Inschrijven via https://art.tienen.be/aanvraagformulier-muvo
 • Het inschrijvingsgeld van € 307 per deelnemende (onder voorbehoud van goedkeuring Vlaams Parlement) leerkracht wordt overgemaakt aan het stadsbestuur van Tienen, op het rekeningnummer  BE47 0961 2603 8080 met vermelding: MuVo 2017 Practicum.
 • Inschrijven kan tot 30 juni 2017.
 • De inschrijving is pas definitief na betaling.

Bij onvoldoende inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Contact