Praktische info inschrijvingen MuVo

Practicum 

  • Voor het schooljaar 2018-2019 kunnen leerkrachten basisonderwijs van de drie graden zich inschrijven voor het practicum.
  • Inschrijven via https://art.tienen.be/aanvraagformulier-muvo
  • Het inschrijvingsgeld van 307 euro per deelnemende leerkracht (onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse overheid) wordt overgemaakt aan het stadsbestuur van Tienen, op het rekeningnummer  BE47 0961 2603 8080 met vermelding: MuVo 2018 Practicum.
  • Inschrijven kan tot 30 juni 2018.
  • De inschrijving is pas definitief na betaling.

Bij onvoldoende inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Contact