Organisatie

Schoolbestuur: stad Tienen

Dagelijkse leiding:

Podiumkunsten

Muziek, woordkunst-drama & dans

Beeldende en audiovisuele kunst

Directie
Directie

Kilian Mineur
directeur
kilian.mineur@tienen.be
016 805 688
algemene leiding podiumkunsten

Kilian Mineur Jo Foulon
directeur
jo.foulon@tienen.be
016 805 699
algemene leiding beeldende en audiovisuele kunst
Jo Foulon
Pedagogisch college
Pedagogisch college
Stephan Jacobs
beleidsondersteuner
stephan.jacobs@tienen.be
vakcoördinatie, projectcoördinatie
Stephan Jacobs An Baeckelmans
coördinator
vakcoördinatie, projectcoördinatie
 An Baeckelmans
Bart Vandermeulen
beleidsondersteuner
bart.vandermeulen@tienen.be
projectcoördinatie
Bart Vandermeulen    
Ronny Roofthooft
coördinator
alternatieve leercontext, vakgroep groepsmusiceren
Ronny Roofthooft    
An Six
coördinator
vakgroep dans en startbegeleiding leerkrachten dans
An Six    
Ingrid Vanrutten
coördinator
vakgroep woordkunst-drama, samenwerking leerplichtonderwijs en startbegeleiding leerkrachten woordkunst-drama
Ingrid Vanrutten    
Nina Vanherwegen
coördinator
muzische vorming en startbegeleiding leerkrachten muziek
Nina Vanherwegen    
 
Seppe Van Hulle
coördinator
integratie AMW Lubbeek in ART