MuVo - Muzische vorming

Elke leerkracht die kennis maakt met het project muzische vorming wordt aangesproken op zijn persoonlijkheidsontwikkeling. Door muzische vorming te beleven of te herbeleven, creëert men een andere visie op het leven, wordt creativiteit weer aangewakkerd, wordt er vorm gegeven aan gevoelens en leert men kritisch te staan binnen verschillende maatschappelijke domeinen. 

De leerlingen plukken de vruchten van het muzische bewustzijn van de leerkracht en krijgen de kans om het leergebied muzische vorming te ervaren om zo op hun manier vorm te geven aan hun eigen leefwereld en culturele interesses.