MuVo - Muzische vorming

Elke leerkracht die kennis maakt met het project muzische vorming wordt aangesproken op zijn persoonlijkheidsontwikkeling. Door muzische vorming te beleven of te herbeleven, creëert men een andere visie op het leven, wordt creativiteit weer aangewakkerd, wordt er vorm gegeven aan gevoelens en leert men kritisch te staan binnen verschillende maatschappelijke domeinen. 

Deze ontwikkeling stroomt door naar de kinderen. Zij plukken de vruchten van het muzische bewustzijn van de leerkracht. Ook de kinderen die de academie niet (kunnen) bereiken, krijgen nu de kans om ook het leergebied muzische vorming te ervaren om zo op hun manier vorm te kunnen geven aan hun eigen leefwereld. Zij worden binnen het basisonderwijs geprikkeld om culturele interesses te ontwikkelen.