MuVo - Inschrijving

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens school

Adresgegevens 1
Aard onderwijs *
Schrijft in voor: *

Gegevens cursist

Geboortedatum *
Adresgegevens 2

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact

Contactpersoon