Verloop van de lessen vanaf 22/02

19
februari
2021
virus-5209059

Vanaf maandag 22 februari zal de Academie Regio Tienen opnieuw fysiek onderwijs organiseren voor bepaalde groepen. De specifieke coronamaatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs worden hierbij nauwgezet opgevolgd.

De coronamoeheid slaat meer dan ooit toe, zowel bij kinderen als bij jongeren en volwassenen. Kinderen volgen academielessen als vrijetijdsbesteding en om zich muzisch te ontwikkelen. De steun van ouders – en dat mochten we héél sterk ervaren tijdens de eerste coronagolf – is hierbij onontbeerlijk.

Het energieniveau staat wellicht bij alle ouders intussen op een ongezien laag peil, maar wanneer we ook de komende maanden op jullie enthousiasme kunnen rekenen om je kind(eren) te ondersteunen in de oefenmomenten, kunnen we eind juni het schooljaar op een goeie manier afsluiten.

We zien de toekomst trouwens met vertrouwen tegemoet want vanaf maandag 22 februari '21 zal de Academie Regio Tienen opnieuw fysiek onderwijs organiseren voor bepaalde groepen. We volgen hierbij de maatregelen die specifiek voor het deeltijds kunstonderwijs werden uitgevaardigd. Zoals je ongetwijfeld via de media vernam, dienen leerlingen -18 jaar zich te beperken tot 1 naschoolse activiteit.

Aangescherpte maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs

  • Leerlingen die nog les volgen in het basisonderwijs mogen vanaf nu fysiek groepsles volgen met max. 10 leerlingen.
  • Kinderen en jongeren (zowel leerlingen basisonderwijs als secundair onderwijs) dienen te kiezen voor 1 naschoolse activiteit. Kiest een leerling ervoor om bijvoorbeeld naar de jeugdbeweging te gaan, dan mag die leerling in principe niet naar de academie komen. Afstandsonderwijs mag uiteraard wel. Volwassenen mogen tot op heden meerdere hobby's combineren.

Wat betekent dit voor de lessen in de Academie Regio Tienen

Alle afspraken die begin januari van kracht waren blijven gelden, behalve:

  • woordatelier 2e graad: afstandsonderwijs OF groepen van maximum 10 leerlingen mogen fysiek in de klas aanwezig zijn. De leerkrachten nemen zelf contact op met hun leerlingen om concrete afspraken te maken;
  • dansinitiatie 1e graad en danslab 2e graad: groepen van max. 10 leerlingen mogen fysiek in de klas aanwezig zijn. De leerkrachten nemen zelf contact op met hun leerlingen om concrete afspraken te maken;
  • kinderacademie (muziekinitiatie 4j – 7j) 1e graad: na overleg met de leerkrachten werd beslist dat alle lessen blijven doorgaan via afstandsonderwijs, behalve voor bepaalde kleine klassen waar fysieke lessen kunnen worden georganiseerd. In dat geval zal u persoonlijk geïnformeerd worden door de leerkracht. De keuze om voor dit vak te blijven inzetten op afstandsonderwijs is ingegeven door het feit dat er teveel instabiliteit zou ontstaan in deze relatief grote groepen wanneer bepaalde kinderen zouden kiezen voor een andere naschoolse activiteit. Via afstandsonderwijs kan élke leerling de lessen blijven volgen;
  • muzieklab kinderen 2e graad: na overleg met de leerkrachten werd beslist dat alle lessen blijven doorgaan via afstandsonderwijs, behalve voor bepaalde kleine klassen waar fysieke lessen kunnen worden georganiseerd. In dat geval zal u persoonlijk geïnformeerd worden door de leerkracht. De keuze om voor dit vak te blijven inzetten op afstandsonderwijs is ingegeven door het feit dat er teveel instabiliteit zou ontstaan in deze relatief grote groepen wanneer bepaalde kinderen zouden kiezen voor een andere naschoolse activiteit. Via afstandsonderwijs kan élke leerling de lessen blijven volgen.

Zodra er wijzigingen te melden zijn in de coronamaatregelen voor het DKO, mag je van ons opnieuw nieuws verwachten! Aarzel niet om contact op te nemen indien je vragen hebt.

Contact